Descrición

Lavadoiro de pedra, de base rectangular, a nivel de rúa e contra un terreo lateral. Conta cunha cuberta de tella cerámica curva sobre unha estrutura de madeira apoiada en columnas de pedra. Non ten cerramentos laterais.

Galería fotográfica

Emprazamento

Este lavadoiro atópase nunha encrucillada de rúas do lugar de Picotes, próximo a un alpendre. Na contorna hai edificacións de dúas e tres alturas, na súa maioría unifamiliares.

Localización

Lugar: Picotes

Parroquia: Santa María de Ardán

Mapa de Localización

Foto 360