Descrición

Lavadoiro de pedra, de base rectangular, situado ao lado de vivendas unifamiliares. Conta cunha cuberta de tella cerámica curva, a catro augas, sobre unha estrutura de madeira apoiada en columnas de pedra. Non ten cerramentos laterais, aínda que unha fachada está pegada ao muro dunha parcela colindante.

Galería fotográfica

Emprazamento

O lavadoiro atópase no lugar da Rúa Nova, entre varias vivendas unifamiliares e con acceso a través dun camiño desde a estrada.

Localización

Lugar: Rúa Nova

Parroquia: San Xián

Mapa de Localización

Foto 360