Descrición

Lavadoiro de pedra aberto totalmente por tres das súas catro fachadas. Na cuarta hai un muro de pedra de contención do terreo superior, pero sin chegar ao tellado. Conta cunha cuberta de tella cerámica curva sobre unha estrutura de madeira apoiada en columnas de pedra.

Galería fotográfica

Emprazamento

O lavadoiro atópase ao lado da estrada de acceso ao núcleo rural de Allariz, no que se atopan maioritariamente vivendas unifamiliares.

Localización

Lugar: Allariz

Parroquia: Santo Tomé de Piñeiro

Mapa de Localización

Foto 360