Descrición

Lavadoiro de pedra, de base rectangular, con diferencia de copta considerable con respecto á rúa. Conta cunha cuberta a catro augas con estructura de madeira e tella cerámica curva e columnas de pedra.

Galería fotográfica

Emprazamento

Este lavadoiro está situado na estrada de acceso á Grela, parciamente edificada e urbanizada. Atópase ao lado dunha encrucillada de rúas, na medate do núcelo rural, con edificacións de dúas e tres alturas nas inmediacións, na súa maioría unifamiliares.

Localización

Lugar: A Grela

Parroquia: San Xulián

Mapa de Localización

Foto 360