Descrición

Lavadoiro de pedra, de base rectangular, ao nivel da rúa, pegado a un muro de pedra de contención do terreo. Non ten nin cuberta nin cerramentos laterais e forma conxunto cunha fonte.

Galería fotográfica

Emprazamento

Este lavadoiro atópase a un lado dun camiño no núcleo rural de Cadrelo, a carón dunha fonte. Nas inmediacións hai edificacións de dúas e tres alturas, vivendas unifamiliares maioritariamente.

Localización

Lugar: O Pereiro

Parroquia: Santo Tomé de Piñeiro

Mapa de Localización

Foto 360