Descrición

Lavadoiro de pedra, de base rectangular, con diferencia considerable de cota con respeto a rúa, con escaleiras de baixada o mesmo.

Conta cunha cuberta horizontal de louxa vista de formigón armado, moi deteriorada pola auga e o paso do tempo, sobre piares cadrados de formigón.

Cerramentos verticais laterais de fábrica de bloque enfoscada en ambas caras en dos catro lados do lavadoiro.

Galería fotográfica

Emprazamento

O lavadoiro atópase nun lateral de estrada que une o lugar de A Grela coa Bouza.

Localización

Lugar: A Grela

Parroquia: San Xían de Marín

Mapa de Localización

Foto 360