Descrición

Lavadoiro de pedra, de base rectangular, a nivel da rúa e adosado a muro de mampostería vista. A súa cuberta é de tella cerámica curva sobre forxado inclinado de formigón armado, a unha soa auga e apoiado en dúas viguetas de formigón prefabricadas sobre columnas circulares metálicas. Conta cun cerramento vertical lateral de mampostería nunha das fachadas.

Galería fotográfica

Emprazamento

Este lavadoiro está situado no camiño de acceso a unha finca privada.

Localización

Lugar: Casal

Parroquia: San Xulián

Mapa de Localización

Foto 360