Historia dos lavadoiros

Os lavadoiros forman parte da historia e da identidade de Galicia, sendo un patrimonio cultural e sociolóxico de indudable valor.

No seu momento, ata ben avanzado o século XX, tiveron como misión principal facilitar o lavado da roupa das familias por parte das mulleres de cada casa, que se reunían nos lavadoiros nun número significativo, incluso tendo que agardar turnos pola destacada afluencia de xente.

Ademais da súa función social, estes lugares convertíanse nun punto de encontro e mesmo nun lugar de celebración para os veciños das aldeas, situación que se repetiu tamén en Marín, municipio que aínda atesoura un gran número.

Os lavadoiros foron recintos de gran contido social, cultural e etnográfico, nos que xurdían cantigas, refráns ou lendas populares, e os que tamén servían como espazos para albergar tertulias ou celebracións.

Foron testemuñas da evolución de moitos pobos como Marín, polo que a sociedade e, neste caso, o Concello leva anos traballando na recuperación e restauración dun bo número deles, incluida a súa sinalización para facilitar o acceso aos visitantes.