Descrición

Lavadoiro de pedra, de base rectangular e moi alongado, soterrado lixeiramente baixo o terreo. A súa cuberta só abarca a zona central do lavadoiro, quedando ao aire libre os seus dous extremos. Está formada por tella cerámica curva sobre estrutura de madeira e columnas cadradas revestidas de pedra.

Galería fotográfica

Emprazamento

O lavadoiro está situado na estrada PO-313 (Marín-Moaña), urbanizada e edificada. Concretamente, situase a marxe esquerda nunha zona de hortas.

Localización

Lugar: Coirados

Parroquia: San Xulián

Mapa de Localización

Foto 360