Descrición

Lavadoiro de pedra, de base rectangular, encravado no terreo. A súa auga provén dunha fonte, coa que forma conxunto, situada nun muro de mampostería. Carece de peches laterais.

Galería fotográfica

Emprazamento

Este lavadoiro está situado no tramo de estrada de acceso ás praias de Marín, escasamente edificada e urbanizada. Atópase na parte posterior da parcela dunha vivienda unifamiliar, e accedese a través dun camiño peonil pegado ao muro de peche da citada parcela.

Localización

Lugar: Bagüín

Parroquia: San Xurxo de Mogor

Mapa de Localización

Foto 360