Descrición

Lavadoiro de pedra, de base rectangular, a nivel de rúa, pegado a un valo de pedra vista do que sae unha fonte, coa que forma conxunto. Dispón dunha cuberta sobre estrutura de vigas de madeira e columnas de pedra sen cerramentos verticais cara á rúa.

Galería fotográfica

Emprazamento

O lavadoiro atópase nun camiño interior do núcleo de Cidrás, escasamente edificado e urbanizado.

Localización

Lugar: Cidrás

Parroquia: San Xulián

Mapa de Localización

Foto 360