Descrición

Lavadoiro de pedra, de base rectangular, ao nivel da rúa, sobre unha plataforma de formigón armado. Non conta nin con cuberta nin con cerramentos laterais.

Galería fotográfica

Emprazamento

O lavadoiro atópase a carón da estrada PO-551 (Marín-Bueu), nun espazo parcialmente edificado. Está situado moi próximo á rotonda de conexión desta vía coa Variante de Marín, nunha área na que predominan as vivendas unifamliares.

Localización

Lugar: Vilaseca

Parroquia: Santa María de Ardán

 

Mapa de Localización

Foto 360