Descrición

Lavadoiro de pedra, de base poligonal, soterrado lixeiramente baixo o terreo. Dispón dunha cuberta de forxado horizontal de formigón armado sobre columnas do mesmo material e sen cerramentos laterais verticais. Forma conxunto cunha fonte.

Galería fotográfica

Emprazamento

O lavadoiro está situado no interior do núcleo do Carballal,  con vivendas, unifamiliares en maior medida, de unha e dúas alturas nas inmediacións. Atópase nun camiño que sae da citada estrada cara ó núcleo rural do Carballal, frente a unha vivenda e próximo a unha fonte.

Localización

Lugar: Carballal

Parroquia: San Xulián

Mapa de Localización

Foto 360