Descrición

Lavadoiro de pedra, de base rectangular,  adosado a un muro de bloque. Conta cunha cuberta de lousa horizontal de formigón armado sobre columnas cadradas do mesmo material.

Galería fotográfica

Emprazamento

O lavadoiro atópase preto da estrada de acceso a Outeiro, parcialmente edificada e urbanizada. Está situado xunto ao río da Grela, ao lado dun cruce de viais ao inicio do núcelo rural, e xunto a edificacións de unha e dúas alturas, unifamiliares en maior medida.

Localización

Lugar: Outeiro

Parroquia: San Xulián

Mapa de Localización

Foto 360