Descrición

Lavadoiro de base rectangular alongada e situado a unha cota menor ca do terreo. Dispón dunha cuberta de tella cerámica, a dúas augas, sobre estrutura de madeira e apoiada en columnas de pedra. Está pechado por un lateral cun muro de mampostería de contención dun terreo superior. Na fachada de enfrente só ten un muro para conter o desnivel desde a súa propia parcela. Conta con escaleiras de acceso.

Galería fotográfica

Emprazamento

?

Localización

Lugar: Castro

Parroquia: Nosa Señora do Carme de Seixo

Mapa de Localización

Foto 360