Descrición

Lavadoiro de pedra a xeito de lagoa, sen cuberta nen cerramentos laterais.

Galería fotográfica

Emprazamento

Este lavadoiro está situado xunto á estrada do Casal, parcialmente edificada, sobre todo con vivendas unifamiliares.

Localización

Lugar: Casal

Parroquia: San Xulián de Marín

Mapa de Localización

Foto 360