Descrición

Lavadoiro de pedra, de base rectangular, soterrado e cunha diferencia de cota considerable con respecto ao nivel da rúa. Forma conxunto cunha fonte e conta cunha cuberta de tella sobre unha estrutura de madeira e columnas de pedra, toda sin cerramentos laterais.

Galería fotográfica

Emprazamento

O lavadoiro atópase a uns 25 metros do Camiño de Sobreiras, con acceso a través dunha pista. Nas proximidades hai algunas edificacións de dúas e tres alturas, vivendas unifamiliares en maior medida.

Localización

Lugar: Sobreiras

Parroquia: Santa María do Campo

Mapa de Localización

Foto 360