Descrición

Lavadoiro de pedra, de base rectangular. Conta cunha cuberta de fibrocemento sobre unha estrutura de vigas de madeira e columnas de formigón. Ademais, ten uns cerramentos en parte dos laterais cun muro de pedra que se completa coa parte superior en ladrillo con llanas vista.

Galería fotográfica

Emprazamento

O lavadoiro atópase próximo á estrada PO-551 (Marín-Bueu), desde a que se accede a través dun camiño entre edificacións e fincas agrícolas.

Localización

Lugar: Moledo

Parroquia: Santa María de Ardán

Mapa de Localización

Foto 360