Descrición

Lavadoiro de pedra, de base rectangular, a nivel de rúa, que forma conxunto cunha fonte. Conta cunha cuberta de tella cerámica plana e curva, a catro augas, sobre forxado  de formigón armado vista e columnas cadradas de pedra. Dispón de cerramentos verticais laterais de mampostería pintada en dúas das catro fachadas, formando esquina.

Galería fotográfica

Emprazamento

O lavadoiro atópase no vial de acceso á Moreira, urbanizada pero sen edificacións. Está situado nun lateral desta vía, xunto a unha fonte e nunha encrucillada de camiños.

Localización

Lugar: A Moreira

Parroquia: San Xulián de Marín

Mapa de Localización

Foto 360