Descrición

Conta cunha cuberta de tella cerámica plana sobre unha estructura de cimbros e vigas de madeira vista sobre piares de formigón. Ademáis, ten duas fachadas con cerramento lateral con muro de obra de fábrica, deixando as outras duas abertas.

Galería fotográfica

Emprazamento

O lavadoiro atópase próximo a nucleo de Bexa preto da circunvalación. Está situado nunha zona fincas.

Localización

Lugar: Bexa

Parroquia: Nosa Señora do Carme de Seixo

Mapa de Localización

Foto 360